Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2008

ΧΡΥΣΙΩΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 1821

ΧΡΥΣΙΩΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 1821
Ζώντας κανείς σε ένα άγριο, κακοτράχαλο αλλά και συνάμα πανέμορφο μέρος, όπως το χωριό μας, αναπτύσσει χαρακτήρα οξύθυμο, αδούλωτο, με ανεπτυγμένη την έννοια της ελευθερίας, αλλά συγχρόνως και με μεγαλείο ψυχής. Έτσι λόγω του χαρακτήρα, που ανέπτυξαν οι Χρυσιώτες και γενικά οι Ευρυτάνες, έδωσαν δυναμικά το παρών τους σε όλους τους απελευθερωτικούς αγώνες του Έθνους μας. Συναντά κανείς Χρυσιώτες αγωνιστές στη νεώτερη ιστορία της Ελλάδας, όπως στα Ορλωφικά, στους Βαλκανικούς πολέμους και φυσικά εναντίον των Ιταλών και Γερμανών. Όμως Χρυσιώτες αγωνιστές στην επανάσταση του 1821 σε κανένα από τα εκδοθέντα μέχρι σήμερα βιβλία, που αναφέρονται στους Ευρυτάνες Αγωνιστές του 1821, δεν βρήκα. Το γεγονός αυτό με οδήγησε να ψάξω στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, μήπως και διαλύσω την εντύπωση, που μου είχε δημιουργηθεί, ότι δηλαδή οι Χρυσιώτες δεν έλαβαν μέρος στην Επανάσταση του 1821.
Πράγματι η εντύπωση αυτή διαλύθηκε και με τρόπο εντυπωσιακό, γιατί εκεί ανακάλυψα πλήθος Χρυσιωτών, που έλαβαν αριστεία από τον Βασιλιά Όθωνα για τις στρατιωτικές τους υπηρεσίες, που προσέφεραν στον ιερό αγώνα του έθνους μας το 1821. Επίσης υπάρχουν αρκετά έγγραφα υπογεγραμμένα από οπλαρχηγούς, όπως ο Ιωάννης Ράγκος, ο Κωστάκης Βελής, ο Κώστας Γαλής, ο Κ. Γιολδάσης, που πιστοποιούν την συμμετοχή των Χρυσιωτών σε διάφορες μάχες και εκστρατείες.
Παραθέτω το δίπλωμα που έλαβε μαζί με το Αργυρό αριστείο ένας Χρυσιώτης, ο Παπά Ιωάννης Χρυσιώτης.


ΟΘΩΝ
Ελέω θεού βασιλεύς της Ελλάδος


Επί τη προτάσει της ημετέρας επί των Στρατιωτικών Γραμματείας, ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθεν σημειούμενα άτομα άτινα διατελέσαντα ως Δημογέροντες και Προύχοντες των χωρίων των, εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πολέμου έλαβον ενεργητικόν εις τας μάχας μέρος επί κεφαλής των εγχωρίων των.

1. Εις τον Παπαδημήτριον Καραμισά εκ Φουρνά
2. Παππά Ιωάννην Χρυσιώτην εκ Χρύσου
3. Παπαγεώργιον Σακκελάριον εκ Δομιανούς
4. Ιγνάτιον Ιερομόναχον εκ Κουμάσια
5. Παππαϊωάννην ………..εκ Δομιανούς
6. Κωστάκην Γιαννάκην εκ Φουρνά
7. Κωνσταντίνον Ζαχαράκην εκ Νέα Αργύρια
8. Χριστόδουλον Γουβέλην εκ Προυσούς
9. Χρήστον Κονδύλην ομοίως
10. Γεώργιον Σερπάνον εξ Αγίου Βλαση
11. Γεώργιον Κατσαρόν εκΜαυρίλου
12. Γεώργιον Καροπλεσίτην Εκ Βίνιανης
13. Γεώργιον Δημητριάδην εκ Καστανούλα
14. Γεώργιον Κατζούλην εκ Προυσούς
15. Αθανάσιον Ζαχαράκην εκ Νέον Αργύρι
16. Βασίλεον Τλούπαν εκ Προυσούς
17. Χρήστον Τζιαβόν εξ Αραχωβίτσης και
18. Γεώργιον Ζωρογιαννίδην εκ Νεοχωρίου


Αθήναι την 15 Μαίου 1844

Ανδρέας Λόντος
Χορήγησις αργυρού αριστείου
εις 18 άτομα

Γρηγόρης Τριανταφύλλου

Δεν υπάρχουν σχόλια: