Παρασκευή 24 Ιουλίου 2009

Χρυσιώτες Αγωνιστές του 1821

Διαβάζοντας το βιβλίο του Κώστα Ζήση με τίτλο «Αγραφιώτες και Καρπενησιώτες αγωνιστές του ‘21» με μεγάλη έκπληξη διαπίστωσα ότι κανένας Χρυσιώτης δεν αναφέρεται σε αυτό. Γνωρίζοντας από διηγήσεις του αείμνηστου πατέρα μου, αλλά και άλλων συγχωριανών μου, ότι ο πατέρας του προπάππου μου πολέμησε και σκοτώθηκε στη μάχη του Κεφαλόβρυσου Καρπενησίου, το 1823, άρχισα να ερευνώ για Χρυσιώτες αγωνιστές του 21. Δυστυχώς, ούτε στο βιβλίο του Κ. Αδάμ με τίτλο «Ρουμελιώτες αγωνιστές του 21», αλλά και στο τρίτομο έργο του Γ. Τσατσάνη με τίτλο «Δυτικορουμελιώτες αγωνιστές του 21» υπάρχει καταγεγραμμένος Χρυσιώτης αγωνιστής του 21.
Μετά από μια χρονοβόρα και επίπονη έρευνα ανακάλυψα ότι εκατοντάδες αγωνιστές υπήρχαν από το χωριό μας, αλλά και από τα υπόλοιπα χωριά του τέως δήμου Αγραίων (Αγραφα, Κεράσοβο, Βούλπη, Βίνιανη, Φραγκίστες. Βραγκιανά, Επινιανά, Τροβάτο, Μοναστηράκι).
Από το χωριό μας υπήρχε ένα μεγάλο πλήθος αγωνιστών και αποδεικνύεται η δράση τους από έγγραφα σημαντικών οπλαρχηγών όπως οι Γιωργάκης Κ. Βελής, Γιαννάκης Ράγκος, Κώστας Γαλής, Γιάννης Στάϊκος, Ιωάννης Φαρμάκης Γιάννης Γιολδάσης, Ιωάννης Μπαϊρακτάρης, Νικόλαος Γιολδάσης, Ζαχαρίας Γιολδάσης και Ιωάννης Φραγγίστας.
Αποδεικνύεται επίσης η δράσης τους στον απελευθερωτικό αγώνα κατά των Τούρκων κατακτητών και από την τιμή που τους έκανε το νεοσύστατο Ελληνικό κράτος με την επίδοση σε αυτούς σχετικών αριστείων.
Σύμφωνα με διάταγμα της 18ης Σεπτεμβρίου 1835 αποφασίστηκε να τιμηθούν οι αγωνιστές με τριών ειδών αριστεία. Αργυρό αριστείο για τους αξιωματικούς, χάλκινο για τους υπαξιωματικούς και σιδερένιο για τους στρατιώτες, τακτικούς και άτακτους.
Κάθε αριστείο συνοδεύονταν και με σχετικό δίπλωμα που υπογράφονταν για μεν τους αξιωματικούς από τον βασιλιά Οθωνα για δε τους υπαξιωματικούς και τους στρατιώτες από τους γραμματείς των εσωτερικών και των στρατιωτικών.
Όσοι δικαιούνταν το αριστείο απολάμβαναν και κάποια προνόμια
όπως περιγράφονται στο ίδιο διάταγμα. Τα προνόμια ήταν: α. «Εάν δύναται να εκπληρεί τους εις το 13 άρθρον του περί Δήμων κανονισμού περιεχομένους όρους, να έχει τα πρωτεία εις τας εκλογάς από τους μάλλον φορολογουμένους». β. «Να οπλοφορεί άνευ ιδιαιτέρας αστυνομικής αδείας». γ. «Να κατέχει τον πρώτον τόπον της τιμής μετά τας αρχάς, εις όλας τας εορτάς των δήμων». δ. «Να είναι ελεύθερος πάσης σωματικής εργασίας για τας γενικάς υπηρεσίας του κράτους και δια δημόσια καταστήματα».
Τα αριστεία απένειμαν στους δικαιούχους αγωνιστές οι πληρεξούσιοι των Αγράφων Νίκος Θέος (από το χωριό μας), Κώστας Γαλής, οι πληρεξούσιοι Ευρυτανίας Α. Ζωρογιαννίδης, Δ. Λ. Ζώτος και ο διοικητής Ευρυτανίας.
Όπως θα δείτε και παρακάτω κάποιοι Χρυσιώτες έλαβαν περισσότερα του ενός αριστεία।
Αργυρά αριστεία έλαβαν:
Παπά Ιωάννης Χρυσιώτης
Καραΐσκος Δημήτριος
Κωστούλας Θέου
Αποστολάκης Ιωάννου
Χάλκινα αριστεία έλαβαν:
Ρίζος Δεσποτόπουλος
Νικόλαος Κολημένος
Δημήτριος Αυγέρης
Θεόδωρος Ρακάς
Γεώργιος Μέρος;
Ζαρκαδούλας Νικόλαος
Κωστας Κορδής
Κωστούλας Ι. Θεου
Αναγνώστης Σκαφιδάς
Γαβριήλ Κουφαλιώτης
Γιάννης Καστρίτσης
Νικόλαος Μπετχαβάς
Δ. Ράμος
Ιωάννης Τριανταφύλλου
Ιωάννης Γ. Χριστίδης
Σιδερένια αριστεία έλαβαν:
Γεώργιος Μπανάκης
Δημήτριος Καρανίκας
Γεώργιος Αρκουμάνης
Νίκος Κορέντζελος
Κώστας Σιαμπούλης
Λάμπρος Κολημένος
Γιώργος Κορέντζελος
Αναγνώστης Καστρίτσης
Χρήστος Ρακάς
Γεώργιος Κολημένος
Ιωάννης Κορέντζελος
Κώστας Τότσικας
Κώστας Πασιάκος
Γεώργιος Μέρος
Θεόδωρος Ρακάς
Κώστας Χουσιάδας
Γεώργιος Μούτσελος
Σπύρος Χειλάς
Ιωάννης Νταής
Θεόδωρος Χειλάς
Χρήστος Μπανάκης
Νίκος Φλωράκης
Βασίλης Σβάρνας
Γεώργιος Θεοδωρή
Μήτρος Απ. Τσίνας
Γογολάς Απ. Τσίνας
Ι. Δ. Μοναστηριώτης
Κώστας Μπέσας
Χρήστος Καλτσής
Γεώργιος Παρμάκης
Αναστάσιος Παρμάκης
Κώστας Παρμάκης
Μήτρος. Παρμάκης
Σιδέρης Μουλαράς
Νικόλαος Μουλαράς
Κώστας Σκούρας
Ιωάννης Μίτσου
Αθανάσιος Μίτσου
Κώστας Κουτσούμπας
Κώστας Καραφρίδας
Δημήτριος Λιάγκας
Κώστας Τσιλιγιάννης
Ζαχαρίας Μπέσας
Νικόλαος Καρανίκας
Κώστας Τριανταφύλλου
Κώστας Θ. Μάστοραν
Δημήτριος Κουρμέτσης
Γιάννης Καΐσης
Γιάννης Καράνης
Γ. Σ. Χειλάς
Γεώργιος Κόπανος
Γεώργιος Μπάρκας
Γεώργιος Νικάκης
Μήτσος Ζαγκότσης
Δήμος Σανούλης
Ιωάννης Μέρος
Βασίλειος Πανόπουλος
Κώστας Α. Τσίκας
Δ। Μάστουρης

Γρηγόρης Τριανταφύλλου


Δεν υπάρχουν σχόλια: